Zoznam platných akreditácií

Jedinečná ponuka získať certifikátu

Ponuka akreditovaných kurzov pre pedagogických pracovníkov.

 

Pre pedagogických pracovníkov GLOBAL CONTRACT, s.r.o. vytvára nové kurzy v rámci inovačného vzdelávania. V súčasnosti má schválené v rámci kontinuálneho vzdelávania kurzy, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Podrobne o každom kurze sa dozviete v sekcii Aktuálna ponuka v SR. Sme v neustálom kontakte s pedagogickými zamestnancami a na základe ich potrieb pripravujeme nové vzdelávacie kurzy. Vždy po schválení MŠ SR a získaní akreditácie ich uverejníme na našej stránke.

 

Všetky akreditované kurzy realizujeme viacerými formami, aby sme sa čo najviac priblížili Vašim potrebám.

  1. Kurzy realizované na Slovensku
  • priamo na školách – za predpokladu naplnenosti kurzu
  • v našom hotelovom zariadení v Košiciach, kde zabezpečujeme ubytovanie a stravu
  • v našich vzdelávacích priestoroch v Bratislave a vo Zvolene

 

  1. Kurzy realizované v zahraničí 
  • vzdelávanie je spojené spolu s voľnočasovými aktivitami, môžu sa zúčastniť aj rodinní príslušníci
  • bližšie podrobnosti o organizácii nájdete v sekcii Aktuálna ponuka v zhraničí, prípadne Vám radi zodpovieme mailom na sekretariat@globalcontract.sk

Referencie

Pozdravujem všetkých pedagógov ,ktorí sa rozhodli vzdelávať.

 

O spoločnosti GlobalContract s.r.o. som sa dozvedel asi pre rokom a to náhodne  prostredníctvom internetu. Nakoľko ma zoznam kurzov zaujal ,rozhodol som sa zavolať  pani Malecovej ,ktorá všetko zabezpečuje čo sa týka vzdelávania a šli sme spolu s kolegami do toho………..Chcem touto cestou poďakovať našim dámam-pani  lektorkám, pani Mydlovej  a pani Švančárovej za vysokú úroveň vzdelávania,ako aj za pekný a odborný zážitok z priebehu našich skúšok- z kurzov Moderná gastronómia a Somelier a gastronómia.

 

Verím, že Vaše odborné rady či pripomienky,  všetkých mojich kolegov vrátane mňa posunú o krok vpred. Veľká a úprimná vďaka patrí pani Malecovej za hladký priebeh celej našej spolupráce ,za ústretovosť,pomoc a rady pri vybavovaní potrebných záležitostí ohľadne našich kurzov. Všetkým ešte raz úprimne dakujem za všetko.

S pozdravom Hudáček Pavol

SOŠ-Horný Smokovec ,Vysoké Tatry