Realizácia kurzov

Na Slovensku

GLOBAL Contract, s.r.o. organizuje kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov. Ponúka kurzy, ktoré sú akreditované MŠ SR ako kontinuálne vzdelávanie. Absolvovaním kurzov je možné získať kredity.

 

Kredity môžete získať aj podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. overenie profesijných kompetenciízískaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním, pokiaľ spĺňate dané podmienky.

Kurzy organizované v Slovenskej republike sú realizované:

 

a) priamo na školách

 • v prípade naplnenosti kurzu (minimálne 15 účastníkov), účastníci môžu byť aj z iných škôl regiónu
 • školy sa môžu prihlásiť súčasne aj na 2 kurzy, prihlášky však treba vypísať na oba kurzy zvlášť
 • organizácia kurzov je prispôsobovaná možnostiam účastníkov
 • termín konania sa prispôsobuje požiadavkám účastníkov vzdelávania
 • zväčša je vzdelávanie realizované počas víkendov

 

Ak máte záujem organizovať vzdelávanie na škole je potrebné:

 • vypísať Prihlášky na vzdelávanie sú v sekcii Prihlášky
 • zaslať ich naskenované mailom sekretariat@globalcontract.sk alebo poštou na adresu GLOBAL CONTRACT s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice
 • skontaktovať sa telefonicky (kontaktná osoba za školu) na tel. č. 0917 700 603, 0907 858 606 s návrhom termínu na vzdelávanie a dohodnúť si organizáciu
 • uhradiť poplatok (vyzbierané peniaze spoločne ako 1 platba) za vzdelávanie na číslo účtu, ktoré dostanete po zaslaní prihlášok

 

b) v našom hotelovom zariadení v Košiciach

 • Hotel CITY Košice, Vodárenská 6
 • otvorené kurzy, môžu sa hlásiť jednotlivci, ale aj skupiny
 • termíny konania oznámime záujemcom pri naplnení skupiny na tel. čísla a na mailové adresy uvedené v prihláške
 • zväčša je vzdelávanie realizované počas víkendov
 • pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a strava
 • ak účastníci sú z blízkeho okolia, uhradia len účastnícky poplatok

Ak máte záujem prihlásiť sa na vzdelávanie do Košíc je potrebné:

 • vypísať Prihlášky na vzdelávanie sú v sekcii Prihlášky
 • zaslať ich naskenované mailom sekretariat@globalcontract.sk alebo poštou na adresu GLOBAL CONTRACT s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice
 • uhradiť poplatok za vzdelávanie na číslo účtu, ktoré dostanete po  zaslaní prihlášok

c) v našich vzdelávacích priestoroch vo Zvolene (prípadne v Bratislave)

 • GLOBAL CONTRACT, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
 • otvorené kurzy, môžu sa hlásiť jednotlivci, ale aj skupiny
 • termíny konania oznámime záujemcom pri naplnení skupiny na tel. čísla a na mailové adresy uvedené v prihláške
 • zväčša je vzdelávanie realizované počas víkendov, môže sa realizovať aj v priebehu dňa alebo vo večerných hodinách

Ak máte záujem prihlásiť sa na vzdelávanie do Zvolena (Bratislavy) je potrebné:

 • vypísať Prihlášky na vzdelávanie sú v sekcii Prihlášky
 • zaslať ich naskenované mailom sekretariat@globalcontract.sk alebo poštou na adresu GLOBAL CONTRACT s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice
 • uhradiť poplatok za vzdelávanie na číslo účtu, ktoré dostanete po  zaslaní prihlášok

V zahraničíu

GlobalContract, s.r.o. organizuje kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov. Ponúka kurzy, ktoré sú akreditované MŠ SR ako kontinuálne vzdelávanie. Absolvovaním kurzov je možné získať kredity.

Kurzy organizované v na Cypre / v Grécku

 

 • sa realizujú v prípade naplnenosti kurzu na jeden z uvedených termínov pri jednotlivých kurzoch v tejto sekcii
 • vzdelávanie je realizované v dopoludňajších hodinách – podľa programu, počasia a požiadaviek skupiny
 • účastníci vzdelávania si môžu na pobyt zobrať aj rodinných príslušníkov
 • ponúkame Vám akciu pri prihlásení 10 osôb z jednej školy kurz pre 1 osobu s 50% zľavou

 

Ak máte záujem o vzdelávanie v zahraničí je potrebné:

 • vypísať Prihlášky na vzdelávanie a na pobyt sú v sekcii Prihlášky
 • zaslať ich naskenované mailom sekretariat@globalcontract.skalebo poštou na adresu GLOBAL Contract, s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice
 • skontaktovať sa mailom sekretariat@globalcontract.skalebo telefonicky s Ing. Eliškou Jaďuďovou na tel. č. 0917 700 603 s návrhom termínu na vzdelávanie
 • uhradiť zálohu poplatku za pobyt a vzdelávanie najneskôr do  termínu stanoveného v ponuke, na číslo účtu ktoré Vám bude zaslané po prijatí prihlášok
 • prihlásení po stanovenom termíne v ponuke musia zaplatiť prvú splátku obratom spolu so zaslaním prihlášok
 • doplatok musí byť uhradený do stanoveneého termínu v ponuke, najneskôr však do 20 dní pred odletom
 • storno poplatky kurzu: do 1 mesiaca od prihlásenia vo výške 50% ceny kurzu resp. vzdelávania. Po tomto termíne 100% ceny kurzu resp. vzdelávania.
 • storno poplatky poybtu: individuálne, podľa aktuálneho stavu rozpracovanosti pobytu
 • cca týždeň pred odletom dostanete všetky inštrukcie, budeme s Vami komunikovať, aby bol Váš pobyt príjemný a bez problémov 🙂